ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย มนัส
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ืnusfor@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th