ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ศิริพล กำแพงทอง
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า ช่วยปฏิบัติราชการหน้าห้องรองอธิบดี (นายเฉลิมชัย ปาปะทา)
ที่อยู่ :
88/9 ดิอารีย์คอนโดมิเนียม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kamphaengthong@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th