ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. รัตนาภรณ์ ยังกีรติวร
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
45/1807 ม.พงษ์ศิริชัย 4 ซอย 7 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
lanyangus58@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th