ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย บุญส่ง สมเพาะ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ
การทำงาน :
สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี กรมป่าไม้ สำนักวิชาการ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
10 ประชาราษฎร์1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านคุณสมบัติไม้ ด้านการจัดการไฟป่า
Email :
bounsompoh@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th