ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วีระยุทธ วรรณเลิศสกุล
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่อยู่ :
330/23 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
weerayuth_w26@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th