ชื่อ - สกุลสมาชิก :
เปี่ยมพร ศรีประทัย
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การทำงาน :
พนักงาน
ที่อยู่ :
156/14 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ninew_piams@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th