ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สิริกร คุ้มแว่น
หน่วยงาน :
Michigan Technological University, Houghton, MI, 49931, USA
การทำงาน :
1.Science Teacher, Chitraladha School, 2. Research Scientists, Chulalongkorn University, 3. Research Assistant, Graduate Assistance, Student Employee, Michigan Technological University, USA
ที่อยู่ :
5/452 Soi 16 Pachanives 2-3 Bangtalat, Pakket, Nonthaburi
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Genetics, Molecular Biology, Plant tissue culture, Plant transgenic technology
Email :
skhumwan@mtu.edu
www.conference.forest.ku.ac.th