ชื่อ - สกุลสมาชิก :
จักร์ธนิษฐ์ สุทธิเขมทิน
หน่วยงาน :
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
sutthi_17@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th