ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นรินธร สวัสดิ์รักษ์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ปี 2552-2557องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2557-ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ
ที่อยู่ :
สบอ.16 (เชียงใหม่) 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปลูกสร้างสวนป่า
Email :
narinthon6571@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th