ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ตรีภพ ทิพยศักดิ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
86/286 หมู่3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
treephop_42@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th