ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ลือชัย แม้นโชติ
หน่วยงาน :
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
การทำงาน :
บรรจุรับราชการ ปีพ.ศ. 2523 อายุราชการ 38 ปี
ที่อยู่ :
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน (7 ปี)
Email :
luechal3862@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th