ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เสาวลักษณ์
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
44 หมู่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
rin_164@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th