ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อติกานต์ บูรณะจันทร์
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
64/1 ม.1 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
atikarn@outlook.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th