ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รศ. กัมปนาท ภักดีกุล
หน่วยงาน :
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
การทำงาน :
- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล - กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ :
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ Genetic Algorithms Optimization Model
Email :
deanen@mahidol.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th