ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สุทัศน์ ตาปัญโญ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ. พะเยา
การทำงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
97/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ. พะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การขยายพันธุ์ไม้ป่า การจัดการสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สัก
Email :
phumitat2556@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th