ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธนากร วิชัยกุล
หน่วยงาน :
ออป.
การทำงาน :
หัวหน้าส่วนส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ
ที่อยู่ :
ออป. 76 ถนน ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
smilefio@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th