ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
การทำงาน :
ที่อยู่ :
295/35 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
jeed.vipz@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th