ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. พิชชาภัทร์ กุลมา
หน่วยงาน :
กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทำงาน :
ที่อยู่ :
46/3 ม.4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
pitchapat.ku@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th