ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วิทยา บัวพล
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
การทำงาน :
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ที่อยู่ :
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานอุทยานแห่งชาติทางทะเล
Email :
phetra298@hotmail.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th