ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย บุญฤทธิ์ นิ่มนวล
หน่วยงาน :
สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
นักวิชาการเกษตร สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
259/5 สุขุมวิท 22 ขว.คลองตัน เขต.คลองเตย กทม 10110
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
sillatecho35@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th