ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วัชระ ปรีทุ่ง
หน่วยงาน :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
การทำงาน :
ลูกจ้างชั่วคราว สบอ.1.สาขาปราจีนบุรี 1 ปี พนักงานราชการ กรมป่าไม้ 2 ปี 8 เดือน และข้าราชการ สนง.ทสจ.นพ 1 ปี 3 เดือน
ที่อยู่ :
220 หมู่ 10 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
krichzaii.kz@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th