ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วาสิฐี แก้วจุลลา
หน่วยงาน :
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
การทำงาน :
ที่อยู่ :
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
wasithi@tei.or.th
www.conference.forest.ku.ac.th