ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วารีรัตน์ กลับใจได้
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
88/127 มบ.ศุภาลัยพาร์ควิลล์ ปิ่นเกล้า-กาญจนา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
wareerat.kl@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th