ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จรรย์อมล หรี่จา
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้
การทำงาน :
2016-2017 กรมการข้าว 2017-2018 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่ 2018-ปัจจุบัน กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
761/7 ม.10 ซ.ไชยสิทธิ์ 2 ถ.เลียบคลองฯฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นาฏศิลป์
Email :
may_jan_amon@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th