ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. แก้วกัลยา ลุผักชี
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ 61 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การทำงาน :
ปัจจุบันทำงานที่กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
542 ถนน ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kkly.lupp@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th