ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วิมลสิริ อินทรประสิทธิ์
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ 61 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การทำงาน :
กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
19/18 บียูคอนโด โชคชัย4 ซ.8 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
่mheebhee@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th