ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กำพล ชูปรีดา
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
99/63
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้
Email :
minizoo@windowslive.com
www.conference.forest.ku.ac.th