ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อาริษา เสมอสา
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
210/51 ซอย งามวงศ์วาน 45 แยก 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
arisa_cha@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th