ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
234 พหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
โปรแกรมออกแบบ
Email :
ta_123cola@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th