ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นิรวิทธ์ สุขคง
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
30/200 หมู่4 รามอินทรา 37 เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
DEW_NEW_KAKA@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th