ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์
หน่วยงาน :
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2(ศรีราชา)
การทำงาน :
1.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 2.สบอ.2
ที่อยู่ :
16 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
mawnum_ta73@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th