ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ทนงศักดิ์ แป้นอ้อย
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
การทำงาน :
พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส3
ที่อยู่ :
34/7 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 3.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่อุทยาน
Email :
Khaokhitchakut_np@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th