ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สุขสวัสดิ์ สูงนารถ
หน่วยงาน :
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
การทำงาน :
พ.ศ. 2557 บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) พ.ศ. 2561
ที่อยู่ :
90 หมู่ 10 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
pong.suksawat@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th