ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธนดิตถ์ ตันเดี่ยว
หน่วยงาน :
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ที่อยู่ :
9 ซ.รังสิต-ปทุมธานี10ซอย6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
goo133@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th