ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จุฬาลักษณ์ แสงสว่าง
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
การทำงาน :
บรรจุข้าราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2554
ที่อยู่ :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
forest.ku61@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th