ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สิริภรณ์ ครวญหา
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
19/2 ม.6 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
beerwn69@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th