ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กาญจน์ คชภูมิ
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
1. หัวหน้าวนอุทยานป่ากลางอ่าวแม่รำพึง 2. หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน จ.ประจวบขีรีขันธ์ 3. หัวหน้าสวนรุกขชาติด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 4. หน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
researchparo3@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th