ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ภูริสรา เที่ยงสิริ
หน่วยงาน :
การทำงาน :
นักวิจัยบริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ :
6/76 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
poorissara_t@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th