ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ดารัตน์ แดงฤทธิ์
หน่วยงาน :
ดับเบิลเอ
การทำงาน :
นักปรับปรุงพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
9/68 ม.7 หมู่บ้านชมเดือน ต.ท่าตูม อ. ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
darat_d@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th