ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธีระพันธ์ กุระจินดา
หน่วยงาน :
จ.ปราจีนบุรี
การทำงาน :
ป.ตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
8/29 หมู่บ้านชมเดือน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นักปรับปรุงพันธุ์ไม้
Email :
Teerapan_k@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th