ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง สุภาพร ขัติยะวงษ์
หน่วยงาน :
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี
การทำงาน :
ประสบการณ์การทำงาน 6 ปี (2553-ปัจจุบัน) : ตำแหน่ง Researcher แผนก ปรับปรุงพันธุ์ (Tree Improvement) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ Double A (2551-2553) : ตำแหน่ง Tree Breeder
ที่อยู่ :
214 หมู่ 6 บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
suphaphorn_p@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th