ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อนุชยา ชำนาญคิด
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษืที่ ๑ (ปราจีนบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษืที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
ที่อยู่ :
74 หมู่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
Email :
anuchaya@hotmail.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th