ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อารีรัตน์ การีกลิ่น
หน่วยงาน :
บริษัท ดี.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 122 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
การทำงาน :
ที่อยู่ :
38/1 ม.8 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการป่าไม้
Email :
areerat_k@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th