ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุกัญญา บัวบานพร้อม
หน่วยงาน :
บ.ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์( DARC) 122 หมู 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
การทำงาน :
ทำงานด้านการวิจัยเเละปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัส
ที่อยู่ :
8/32 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานด้านปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัส
Email :
sukanya_bou@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th