ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. กรรณิการ์ งามสม
หน่วยงาน :
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด 122 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีหมาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
การทำงาน :
นักปรับปรุงพันธุ์
ที่อยู่ :
8/78 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
Email :
kannika_ng@mibholding.com
www.conference.forest.ku.ac.th