ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
การทำงาน :
ปี 2555 - เป็นผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 2556 - 2560 ทำงานที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมป่าไม้) ปี 2560 - ปัจจุบัน ทำงานที่สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
ที่อยู่ :
79 หมู่ 6 บ้านกระโดน ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
som2213@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th