ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย โรจนัย ผาสุขธนกาญจน์
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
การทำงาน :
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
ที่อยู่ :
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
chamao_@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th