ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อโณทัย ไพยารมณ์
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว "สวนสนบ่อแก้ว" ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
การทำงาน :
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย จ.เชียงราย หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่
ที่อยู่ :
61 หมู่ที่ 4 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
anothai4466@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th