ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย การุณพงษ์ สะวานนท์
หน่วยงาน :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
63 ซ.ชยางกูร 21 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kharunpongs@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th