ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นรรคพล พละพงศ์
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ
ที่อยู่ :
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
anakiomi@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th